zadanie nr 5

5. Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Młodych


Lokalizacja

Boisko sportowe pomiędzy budynkami ul. Tuwima nr 2,4 a budynkami ul. M. Konopnickiej nr 13, 15, 17, 19.

Krótki opis zadania

Zgłaszany projekt ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Gorlic służącej wszystkim mieszkańcom. Zadanie to planowane jest do realizacji na Osiedlu Młodych. Ze względu na walory edukacyjno-sportowe zadania służyć będzie ono wszystkim mieszkańcom Gorlic.

Planowana modernizacja polegać będzie na zastąpieniu nawierzchni trawiastej sztuczną murawą.
Powierzchnia netto boiska wynosi 20x40 m. Wymiana nawierzchni umożliwi bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu sportowego.

Opis zadania

Zgłaszany projekt ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Gorlic służącej wszystkim mieszkańcom. Zadanie to planowane jest do realizacji na Osiedlu Młodych. Ze względu na walory edukacyjno-sportowe zadania służyć będzie ono wszystkim mieszkańcom Gorlic.

Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Młodych.
Boisko położone jest w centralnym punkcie osiedla, w ostatnich latach wykona ne zostało ogrodzenie o wysokości od 2 do 4 m, wyposażone zostało w atestowane bramki. Od 2014 roku jest bardzo intensywnie użytkowane przez dzieci i młodzież, odbywają się tam gry i zabawy, osiedlowe turnieje piłki nożnej. Boisko obecnie posiada nawierzchnię trawiastą, która to ulega zniszczeniu podczas użytkowania. Ze względu na intensywność użytkowania trawa nie jest w stanie się zregenerować. Planowana modernizacja polegać będzie na zastąpieniu nawierzchni trawiastej sztuczną murawą.
Powierzchnia netto boiska wynosi 20x40 m.
Wymiana nawierzchni umożliwi bezpieczne i komfortowe użytkowanie przez dzieci i młodzież obiektu sportowego.
W ramach prac wymagane jest wykonanie odpowiedniej podbudowy i ułożenie sztucznej trawy.