zadanie nr 19

19. Renowacja źródełka przy ul. W. Warneńczyka


Opis zadania

- wykonanie projektu odnowy wiaty źródełka,
- odnowienie drewnianej wiaty wraz z ławkami,
- wymiana podestu z kostki brukowej,
- nasadzenie krzewów kwiatowych
- oczyszczenie/ remont studni retencyjnej

Opis lokalizacji

ul. W. Warneńczyka, Osiedle Nr 6