zadanie nr 19

19. Renowacja źródełka przy ul. W. Warneńczyka


Lokalizacja

ul. W. Warneńczyka, Osiedle Nr 6

Krótki opis zadania

Renowacja drewnianej wiaty i ławek, wykonanie projektu odnowy wiaty źródełka, wymiana podestu, nasadzenie krzewów kwiatowych oraz remont studni retencyjnej.

Opis zadania

- wykonanie projektu odnowy wiaty źródełka,
- odnowienie drewnianej wiaty wraz z ławkami,
- wymiana podestu z kostki brukowej,
- nasadzenie krzewów kwiatowych
- oczyszczenie/ remont studni retencyjnej