zadanie nr 9

9. Przebudowa nawierzchni podjazdu na działkach 1241/7, 1241/10, 1241/11 przy ulicy Cichej w Gorlicach


Lokalizacja

Osiedle nr 1, Ul. Cicha

Krótki opis zadania

Poprzez remont nawierzchni przy ulicy Cichej znacznie poprawi się wizerunek starówki w Gorlicach. Ulica Cicha jest drogą dojazdową do centrum miasta i rynku, a podjazd ułatwi dojazd do posesji prywatnych oraz budynku użyteczności publicznej, w tym parkingu.

Opis zadania

Wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia podjazdu. Istniejący podjazd zlokalizowany jest na działkach 1241/7, 1241/10, 1241/11 przy ulicy Cichej w Gorlicach. Zjazd z ulicy Cichej posiada nawierzchnię utwardzoną z kostki granitowej, dalsza część podjazdu utwardzona jest ziemią i kruszywem. Z powodu wieloletniego użytkowania nawierzchnia jest zniszczona i nierówna. Poprzez remont nawierzchni przy ulicy Cichej znacznie poprawi się wizerunek starówki w Gorlicach. Ulica Cicha jest drogą dojazdową do centrum miasta i rynku, a podjazd ułatwi dojazd do posesji prywatnych oraz budynku użyteczności publicznej, w tym parkingu.