zadanie nr 16

16. Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ulicy Orzeszkowej


Lokalizacja

Osiedle konstytucji 3-go Maja, Plac Zabaw przy ulicy Orzeszkowej, działka nr  2931/20

Krótki opis zadania

Wykonanie i modernizacja nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw pod urządzeniami do zabawy wraz z obrzeżami.

Opis zadania

Wykonanie i modernizacja nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw pod urządzeniami do zabawy wraz z obrzeżami.
Zakres prac: usunięcie humusu, wywóz materiału ziemnego, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie płytek na podłożu betonowym, przymocowanie obrzeży.
Na placu zabaw przebywają małe dzieci, które często wpadają w dziury i kałuże co skutkowało wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami. Pojawiające się dziury są systematycznie zasypywane lecz efekt jest krótkotrwały, dlatego też wykonanie pod urządzeniami nawierzchni z gumowych płyt, poprawi jakość zabawy a przede wszystkim bezpieczeństwo bawiących się dzieci.