zadanie nr 18

18. Wymiana nawierzchni części ulicy Rybickiego w Gorlicach


Lokalizacja

Osiedle przy Szpitalnej, odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Szpitalną do końca osiedla.

Krótki opis zadania

Technologie realizacji zadania:
- wykonanie warstwy wyrównawczej,
- wykonanie nakładki asfaltowej,
- regulacja włazów i studzienek

Opis zadania

Technologie realizacji zadania:
- wykonanie warstwy wyrównawczej,
- wykonanie nakładki asfaltowej,
- regulacja włazów i studzienek