zadanie nr 7

7. Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Orzeszkowej


Lokalizacja

Ul. Orzeszkowej, działka nr 2365/2, 2365/4

Krótki opis zadania

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej. Zakres prac: zerwanie starej nawierzchni, wykonanie nowych studzienek, przygotowanie podłoża, położenie nawierzchni asfaltowej, zamontowanie progów zwalniających.
Droga jest zniszczona wymaga naprawy ponieważ dużo jest dziur oraz wystających studzienek kanalizacyjnych.

Opis zadania

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Orzeszkowej. Zakres prac: zerwanie starej nawierzchni, wykonanie nowych studzienek, przygotowanie podłoża, położenie nawierzchni asfaltowej, zamontowanie progów zwalniających.
Droga jest zniszczona wymaga naprawy ponieważ dużo jest dziur oraz wystających studzienek kanalizacyjnych. Przy drodze znajduje się przedszkole, droga stwarza zagrożenie przy wejściu do przedszkola oraz budynków jedno i wielorodzinnych.