zadanie nr 6

6. Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Korczak


Opis zadania

Zgłaszany projekt ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Gorlic służącej wszystkim mieszkańcom. Zadanie to planowane jest do realizacji na Osiedlu Korczak. Ze względu na walory edukacyjno-sportowe zadania służyć będzie ono wszystkim mieszkańcom Gorlic.

Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Korczak.
Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki - drogi rowerowej pełniącej funkcje małego miasteczka ruchu drogowego, która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu na osiedlu, planowane ścieżki rowerowe stanowić będą również miejsce, gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać z jazdy na rowerze. Ścieżka rowerowa
zlokalizowana byłaby pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.
W proponowanej inwestycji układ dróg wewnętrznych (ścieżek) i chodnika planowany jest tak, aby wykorzystać teren starych chodników nie ingerując w istniejącą zieleń wysoką. Jezdnie dróg wewnętrznych planowane są o szerokości 2,0 m, nawierzchnia chodnika wzdłuż ścieżki (wzdłuż budynku nr 20) o szerokości 1,0 m. W ciągu dróg mają być różne rodzaje skrzyżowań drogowych, w tym:
- 1 skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
- 1 skrzyżowanie zwykle,
- strefa zamieszkania, w której układ jezdny będzie w kształcie cyfry "8",
- odcinki dróg jednokierunkowych,
- przejścia dla pieszych,
- zatoki.
Powyższe ścieżki będą oznakowane znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki - drogi rowerowej o powierzchni ~ 550 m2:
- kostka betonowa bezfazowa -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa
- obrzeża betonowe.
Konstrukcja nawierzchni chodnika o powierzchni ~ 90 m2:
- kostka betonowa -gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa
- podbudowa z kruszywa łamanego
- obrzeża betonowe.

Przy budowie ścieżki rowerowej planowana jest likwidacja starych ciągów pieszych które są obecnie wewnątrz planowanej ścieżki (utworzenie w ich miejsce zieleni).

Ścieżka rowerowa będzie pełnić funkcję małego miasteczka ruchu drogowego (drogi rowerowej), która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym.
Drugim celem jest stworzenie na osiedlu Korczak miejsca gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać zjazdy na rowerze, ponieważ osiedle to charakteryzuje się niekorzystnym układem terenowym duża ilość schodów, wzniesień, które uniemożliwiają jazdę rowerową.

Opis lokalizacji

Osiedle Korczak, pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.