zadanie nr 6

6. Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Korczak


Lokalizacja

Osiedle Korczak, pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.

Krótki opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki - drogi rowerowej pełniącej funkcje małego miasteczka ruchu drogowego, która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu na osiedlu, planowane ścieżki rowerowe stanowić będą również miejsce, gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać z jazdy na rowerze. Ścieżka rowerowa zlokalizowana byłaby pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.

Opis zadania

Zgłaszany projekt ma na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Gorlic służącej wszystkim mieszkańcom. Zadanie to planowane jest do realizacji na Osiedlu Korczak. Ze względu na walory edukacyjno-sportowe zadania służyć będzie ono wszystkim mieszkańcom Gorlic.

Budowa ścieżki rowerowej na Osiedlu Korczak.
Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki - drogi rowerowej pełniącej funkcje małego miasteczka ruchu drogowego, która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu na osiedlu, planowane ścieżki rowerowe stanowić będą również miejsce, gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać z jazdy na rowerze. Ścieżka rowerowa
zlokalizowana byłaby pomiędzy budynkami nr 20,18 i 16 przy ul. Hallera.
W proponowanej inwestycji układ dróg wewnętrznych (ścieżek) i chodnika planowany jest tak, aby wykorzystać teren starych chodników nie ingerując w istniejącą zieleń wysoką. Jezdnie dróg wewnętrznych planowane są o szerokości 2,0 m, nawierzchnia chodnika wzdłuż ścieżki (wzdłuż budynku nr 20) o szerokości 1,0 m. W ciągu dróg mają być różne rodzaje skrzyżowań drogowych, w tym:
- 1 skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
- 1 skrzyżowanie zwykle,
- strefa zamieszkania, w której układ jezdny będzie w kształcie cyfry "8",
- odcinki dróg jednokierunkowych,
- przejścia dla pieszych,
- zatoki.
Powyższe ścieżki będą oznakowane znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki - drogi rowerowej o powierzchni ~ 550 m2:
- kostka betonowa bezfazowa -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa
- obrzeża betonowe.
Konstrukcja nawierzchni chodnika o powierzchni  ~ 90 m2:
- kostka betonowa -gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa
- podbudowa z kruszywa łamanego
- obrzeża betonowe.

Przy budowie ścieżki rowerowej planowana jest likwidacja starych ciągów pieszych które są obecnie wewnątrz planowanej ścieżki (utworzenie w ich miejsce zieleni).

Ścieżka rowerowa będzie pełnić funkcję małego miasteczka ruchu drogowego (drogi rowerowej), która ma na celu wprowadzić dzieci oraz młodzież w podstawy bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym.
Drugim celem jest stworzenie na osiedlu Korczak miejsca gdzie bezpiecznie i wygodnie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli skorzystać zjazdy na rowerze, ponieważ osiedle to charakteryzuje się niekorzystnym układem terenowym duża ilość schodów, wzniesień, które uniemożliwiają jazdę rowerową.