zadanie nr 14

14. Budowa i renowacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w przestrzeni Osiedla nr 6 Zawodzie - wykonanie siłowni zewnętrznej i renowacja boiska do siatkówki


Lokalizacja

Teren Osiedla nr 6 Zawodzie. Siłownia zewnętrzna przy ścieżce rowerowej nad rzeką Ropą w pobliżu istniejących: boiska do siatkówki, placu zabaw i boiska do piłki nożnej. Boisko do siatkówki przy ulicy Batorego w miejscu istnienia dawnego boiska, za sklepem osiedlowym.

Krótki opis zadania

Budowa i renowacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i renowację boiska do siatkówki

Opis zadania

Kontynuacja zadania posiadającego dokumentację.

I część projektu: Budowa Siłowni Zewnętrznej. Urządzenia umiejscowione w sposób wypełniający teren i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń fizycznych tj: drążek do podciągania, twister i wioślarz. Jeśli koszty budowy siłowni pozwolą na zakup i montaż dodatkowych urządzeń, to chcemy by były to w kolejności: orbitrek, ławeczka, poręcze i podciąg nóg. Wyposażenie dodatkowe Siłowni powinno obejmować 4 ławki przeznaczone do odpoczynku i 4 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Główne zadania: wykonanie utwardzenia pod instalację urządzeń, instalacja urządzeń oraz elementów małej architektury.

II część projektu: Renowacja boiska do siatkówki przy ulicy Batorego. W miejscu istniejącego boiska należy wymienić słupy służące do zawieszenia siatki do gry i wyposażyć boisko w siatkę. Należy też wyrysować linie oznaczające pole gry. W pobliżu boiska należy zamontować 4 ławki do odpoczynku i 2 kosze na śmieci.

Uzasadnienie: projekt służy wzbogaceniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kolejne elementy. Budowa elementów projektu podniesie atrakcyjność ścieżki rowerowej znajdującej się nad rzeką Ropą i Sekówką. Projekt przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców Gorlic.