zadanie nr 27

27. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego


Lokalizacja

Ulica Juliusza Słowackiego na odcinku od wjazdu z ulicy Bieckiej za pierwszym zakrętem do zatoczkiparkingowej blisko ronda (na części działek nr 1674/19, 1674/20, 1674/21, 1674/23, 1678/19, których właścicielem jest miasto Gorlice), Osiedle nr 12 "Krasińskiego"

Krótki opis zadania

Powstanie parkingu przy ulicy Słowackiego na odcinku od zakrętu przy ulicy Juliusza Słowackiego za zjazdem z ulicy Bieckiej do zatoczki parkingowej w okolicy ronda wyeliminuje zatrzymywanie się pojazdów na jezdni przy niebezpiecznym zakręcie.

Opis zadania

Na wnioskowanym odcinku często zatrzymują się kierowcy, mimo wyraźnego oznakowania o zakazie zatrzymywania się, stwarzając realne zagrożenie dla omijających ich pojazdów. Powstanie parkingu przy ulicy Słowackiego na odcinku od zakrętu przy ulicy Juliusza Słowackiego za zjazdem z ulicy Bieckiej do zatoczki parkingowej w okolicy ronda wyeliminuje zatrzymywanie się pojazdów na jezdni przy niebezpiecznym zakręcie. Ponadto to rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia miejsc parkingowych w Centrum Miasta, co będzie korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla mieszkańców okolicznych budynków, ale także dla korzystających Z punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w pobliżu ulicy Słowackiego i 3 Maja.
Planuje się wykonanie parkingu na odcinku 45 metrów, realizowanego jako parkowanie skośne.