zadanie nr 15

15. Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki


Lokalizacja

Osiedle nr 6, działka nr 1399/11

Krótki opis zadania

Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Kościuszki.

Opis zadania

Wykonanie wiaty śmietnikowej osłony na 11 kontenerów o pojemności 1100 l mieszczących się w osłonach.
Zakres prac: Wykonanie koryta, podbudowy, zagęszczenie podbudowy 2 klińca, wykonanie płyty betonowej, montaż osłon śmietnikowych z zadaszeniem, montaż furtki z zamkiem i wkładką.
Wykonanie wiaty jest konieczne w celu utrzymania porządku na osiedlu, zadbanie o estetykę jak również bezpieczeństwo osób składających odpady.