zadanie nr 2

2. Rozbudowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej


Opis zadania

Na terenie działki zaprojektowane są dwa boiska wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, siłownia na wolnym powietrzu, altana ze stacjonarnym grillem, muszla koncertowa oraz budynek gospodarczy. Do tej pory wykonany i oddany do użytku został jedynie plac zabaw dla dzieci.
Proponujemy w rumach budżetu obywatelskiego na rok 2017 prowadzić kontynuację zgodną z dokumentacją projektową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym wykonać:
- drogę dojazdową
- parking
- odwodnienie terenu
- budowę altany z grillem
W przypadku wystąpienia oszczędności wykonanie kolejnych elementów wynikających z dokumentacji projektowej.

Podkreślić należy, iż inicjatywę rozbudowy obiektu podjęły wspólnie Zarządy Osiedli Nr 6 i Nr 7.
Inwestycja będzie mogła służyć mieszkańcom całego Miasta, którzy chcieliby skorzystać z tego typu rekreacji.

Na obiekcie tym Gorlickie Zarządy Osiedli mogłyby organizować imprezy okolicznościowe np.: festyn, Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania integrujące mieszkańców miasta i inne, nie ponosząc sporych kosztów związanych z wynajęciem podobnych komercyjnych obiektów.

Opis lokalizacji

Dzielnica Sokół, działka nr 365/101 - teren jest własnością Miasta Gorlice