zadanie nr 19

19. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach


Lokalizacja

Osiedle Korczak, chodnik przed budynkiem Hallera 26, działka nr 2910/17

Krótki opis zadania

Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 w Gorlicach. W ramach realizacji tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
• demontaż starych płytek betonowych – ok. 252 m2
• ułożenie kostki brukowej - ok. 186 m2
• demontaż wodościeku – około 78 mb
• ułożenie nowego wodościeku -  około 78 mb
• remont schodów terenowych wraz ze zjazdem na wózki – około 15 m2

Uzasadnienie realizacji zadania:
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
• podniesienie walorów estetycznych otoczenia budynku