zadanie nr 5

5. Budowa urządzeń terenowo-rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy Placu Dworzysko


Lokalizacja

ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko na działkach ewid. nr: 1164/3, 1166/8, 1181/5, 1181/6, 1182 położonych w obrębie Gorlic przy Osiedlu nr 1 „Starówka”

Krótki opis zadania

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, gdzie zostaną zamontowane urządzenia terenowo-rekreacyjne.

Opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu, w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiając korzystanie z rekreacji  przez mieszkańców. Dotychczas Osiedle Nr 1 oraz Osiedle Nr 3 nie miały terenu rekreacyjnego osiedlowego, na terenie miejskim.