zadanie nr 7

7. Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie Cmentarza Komunalnego w Gorlicach


Lokalizacja

Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie Cmentarza Komunalnego w Gorlicach – ul. Cmentarna. Działki, na których znajduje się droga oraz chodnik, jak i teren pod rozbudowę miejsc parkingowych jest własnością miasta – działki o nr ewid. 971/2, 972, 970/7. Działki zlokalizowane są w obrębie Cmentarza Komunalnego w Gorlicach.

Krótki opis zadania

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców miasta.

Opis zadania

Ulica Cmentarna to ważna dla wielu mieszkańców naszego miasta ulica. To nie tylko uczęszczana droga przez właścicieli okolicznych posesji, ale przede wszystkim droga, którą poruszają się wszyscy odwiedzający gorlicki cmentarz. Obecnie zarówno ulica jak i chodnik do niej przylegający jest w złym stanie technicznym. Wydzielone miejsca parkingowe również nie odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców naszego miasta i gości odwiedzających Cmentarz Komunalny. Zakres prac do wykonania powinien objąć:
• wykonanie nakładki asfaltowej na już istniejącej drodze
• modernizację chodnika wzdłuż drogi
• wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy.
Warto podkreślić, iż wykonanie w/w zadania wpisuje się w kontynuację remontu ulicy Karwacjanów, którą Miasto realizuje w roku bieżącym i z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich mieszkańców naszego miasta.