zadanie nr 4

4. Poprawa infrastruktury sportowo-treningowej na Stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza


Lokalizacja

Stadion zlokalizowany jest przy kompleksie budynków i infrastruktury sportowej OSiR w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza. Działki ewid. o nr 1777/1 – Miasto Gorlice.

Krótki opis zadania

Zadanie zakłada poprawę warunków treningowych dla osób korzystających z obiektu stadionu. W celu poprawienia infrastruktury stadionu, na boisku głównym oraz treningowym  zostaną zakupione i wymienione bramki sportowe spełniające wymogi bezpieczeństwa. Ponadto, zakupione zostaną 2 samojezdne wózki zraszające oraz zostanie wykonana studnia do poboru wody. Zadanie zakłada zmianę układu rozmieszczenia boisk treningowych, montaż piłko-chwytów, oświetlenia i jednej z płyt treningowych.

Opis zadania

Baza sportowo-rekreacyjna w naszym mieście na dzień dzisiejszy jest rozwinięta w bardzo dużym stopniu. Przykładem mogą być coraz to nowe inwestycje związane m.in. z budową tras rowerowych wykonanych w latach ubiegłych, nowych siłowni terenowych, obiektów sportowych, miejsc odpoczynku itp. Co nie tylko jest zasługą jednostki samorządowej jakim jest Urząd Miasta, ale także mieszkańców składających projekty i propozycje do Budżetów Obywatelskich. Tym samym  poprawia wizerunek dla samego miasta a także przyciąga do aktywnego wypoczynku mieszkańców i osoby przyjezdne, w tym grupy sportowych.
Mając na uwadze zwiększone  zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna, zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu.
Wobec powyższego jednym z wniosków wpisujących się w poprawę infrastruktury stadionu jest zakup i wymiana bramek sportowych spełniających wymogi bezpieczeństwa na boisku głównym jak i treningowym. Nawodnienie boiska, które jest obecnie bardzo powszechne, a jego stosowanie umożliwia utrzymanie nawierzchni w dobrej kondycji – poprzez zakup 2 samojezdnych wózków zraszających wraz z wykonaniem studni do poboru wody.
Z uwagi na fakt, iż boiska treningowe zachodzą na siebie, dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek od strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłko chwytów wraz z wykonaniem oświetlenia i jednej z płyt treningowych.
Wraz z pojawieniem się nowego inwestora (sponsora) w Gorlickim Klubie Sportowym planuje się, aby klub wszedł na wyższy poziom rozgrywkowy, a co za tym idzie koniecznym jest dostosowanie  obiektu do ligowych wymogów – przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa. Wnioskujemy również o wykonanie monitoringu na obiekcie – celem zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych oraz innych organizowanych przez Miasto.
Powyższe inwestycje poprawią funkcjonowanie infrastruktury sportowej oraz poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników obiektu nie tylko o charakterze sportowym, ale i kulturalnym i rozrywkowym.