zadanie nr 4

4. Rewitalizacja skweru zieleni przy budynkach pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja 18, 20, 20A, bez dodawania miejsc parkingowych kosztem zieleni


Lokalizacja

Osiedle Starówka, skwer zieleni pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3-go Maja 18, 20, 20A na wysokości tunelu pod budynkiem ul. 3 Maja 20.

Krótki opis zadania

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną.

Opis zadania

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną. Dosadzenie krzewów ozdobnych kwitnących. Odnowienie istniejącego mini skalniaka i obłożenie go kamieniem. Dosadzenie kwiatów.