zadanie nr 3

3. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania


Lokalizacja

ul. Kręta w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247

Krótki opis zadania

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.

Opis zadania

Przy historycznej ul. Krętej łączącej schodami zabytkową starówkę miasta Gorlice z bulwarami nad rzeką Ropą, ścieżką zdrowia w kierunku Szymbarku i ogrodami działkowymi.
Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.
Zadbanie i odnowienie przyległego terenu, opis na tablicy informacyjnej obok kapliczki będzie wizytówką historycznej części miasta,
Wzmocnienie murów oporowych, plantowanie terenu i zasadzenie roślin ozdobnych przy kapliczce, pozwoli na zakończenie planowanych robót.