zadanie nr 2

2. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach


Lokalizacja

Ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, jako kontynuacja robót w ramach dokumentacji projektowej pn. „Budowa parkingu przy Placu Dworzysko w Gorlicach z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z odwodnieniem i przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 1164/3, 1166/8, 1181/5, 1181/6, 1182 położonych w obrębie Gorlic, przy Osiedlu nr 1 Starówka”.

Krótki opis zadania

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.

Opis zadania

Ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, jako kontynuacja robót w ramach dokumentacji projektowej pn. „Budowa parkingu przy Placu Dworzysko w Gorlicach z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z odwodnieniem i przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 1164/3, 1166/8, 1181/5, 1181/6, 1182 położonych w obrębie Gorlic, przy Osiedlu nr 1 Starówka”.
Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców. Dotychczas Osiedle nr 1 oraz nr 2 nie mają terenu rekreacyjnego osiedlowego na terenie miejskim.