zadanie nr 5

5. Remont ul. Konopnickiej - wykonanie nakładki asfaltowej


Lokalizacja

Osiedle Nr 5 Młodych, ul. Konopnickiej od budynku o nr 17 do skrzyżowania z ul. Okrzei.

Krótki opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei.

Opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei. W ramach zadania należy wykonać w szczególności frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.
Na charakter ogólnomiejski zadania wskazuje dostępność ulicy dla wszystkich mieszkańców miasta, a znajdujący się w pobliżu Jarmark Pogórzański powoduje duże obciążenie ruchem zarówno kołowym jak i pieszym. Przy ul. Konopnickiej zlokalizowany jest Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas, a także ciąg około 150 garaży będących własnością mieszkańców, nie tylko Osiedla, ale również osób zamieszkujących inne części miasta.