zadanie nr 18

18. Budowa ulicy Paderewskiego – boczna


Opis zadania

Zadanie polega na budowie ulicy metodą półwgłębną.
I etap za kwotę 50 000 zł
Dł. ulicy 200 m
Szer. ulicy 4 m
Droga na całej długości miejska. Mieszkańcy na początku urządzili drogę sami, droga jest na pochyłości. Każdego roku Urząd Miasta wysypuje żwir, który zsuwa się. Mieszkańcy starają się o drogę 10 lat.

Opis lokalizacji

Nr działki 623/11, Osiedle nr 9