zadanie nr 12

12. Ogrodzenia terenu zielonego przy boisku Orlik na terenie kompleksu Sportowego OSiR


Lokalizacja

Teren zlokalizowany jest na działce ewid. 1770/3, 1769/5, 1767/3, 1768, 1766/5 pomiędzy Stadionem Sportowym OSiR a boiskiem Orlik.Powyższe działki są własnością Miasta Gorlice.

Krótki opis zadania

Realizacja zadania polegająca na wykonaniu ogrodzenia terenów zielonym przy obiektach OSiR podyktowana jest tym, że teren ten jest obecnie niewykorzystany dla mieszkańców zarówno Miasta Gorlice, a także pobliskiej dzielnicy Zawodzie. Mając na uwadze fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu zlokalizowany jest stadion i boiska treningowe ten teren mógłby posłużyć jako dodatkowe miejsce treningowe dla dzieci trenujących w klubach.

Opis zadania

Realizacja zadania polegająca na wykonaniu ogrodzenia terenów zielonym przy obiektach OSiR podyktowana jest tym, że teren ten jest obecnie niewykorzystany dla mieszkańców zarówno Miasta Gorlice, a także pobliskiej dzielnicy Zawodzie. Mając na uwadze fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu zlokalizowany jest stadion i boiska treningowe ten teren mógłby posłużyć jako dodatkowe miejsce treningowe dla dzieci trenujących w klubach (GKS Glinik, Bardomed Gorlice a także nowych szkółek piłkarskich powstających w ostatnim czasie).
Widząc rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe tereny dla uprawiania tej dyscypliny sportu zasadnym byłoby aby takie miejsce powstało i było dopełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej. W przypadku wykonania robót związanych z budowa ogrodzenia Klub GKS Glinik zobowiązuje się do sfinansowania i zakupu bramek piłkarskich.