zadanie nr 2

2. Remont ulicy Sienkiewicza bocznej


Lokalizacja

ul. Sienkiewicza boczna, działki nr 1854/2, 1854/1.

Krótki opis zadania

Projekt obejmuje położenie asfaltu na całej długości drogi, około 200 metrów. Jest to łącznik drogi ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Sękówki.

Opis zadania

Projekt obejmuje położenie asfaltu na całej długości drogi, około 200 metrów. Jest to łącznik drogi ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Sękówki.
Droga o której mowa podlega pod Urząd Miasta od 1998 r. W obecnej chwili mamy rok 2017 i przez te lata nie było nic zrobione poza zasypywanie dziur żwirem po sezonie zimowym. Zwracamy się z prośbą o zrobienie asfaltu o całej długości drogi ok 200 m i oświetlenia, można wykorzystać istniejące słupy elektryczne. Jest to łącznik drogi ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Sękówki. My jako mieszkańcy i osoby postronne jesteśmy zmuszeni pokonywać drogę usłaną licznymi dziurami oraz kałużami pozostałymi po niewielkich opadach deszczu. Dodatkowym utrudnieniem jest również panująca w tym miejscu ciemność.