zadanie nr 4

4. Fontanna multimedialna na gorlickim Rynku


Lokalizacja

Gorlicki Rynek

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejących na Rynku miejskim w Gorlicach wodotrysków o dodatkowe dysze oraz połączenie ich z fontanną główną tak, aby stanowiły spójny i atrakcyjny kompleks fontanny multimedialnej.

Opis zadania

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejących na Rynku miejskim w Gorlicach wodotrysków o dodatkowe dysze oraz połączenie ich z fontanną główną tak, aby stanowiły spójny i atrakcyjny kompleks fontanny multimedialnej. Rozbudowa będzie zrealizowana z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, służącej do obsługi funkcjonujących już fontann. Wodotryski dodatkowo podświetlone zostaną za pomocą reflektorów podwodnych, które zostaną odpowiednio zaprogramowane tak, by wykorzystać je do przeprowadzenia zsynchronizowanego z muzyką spektaklu świetlnego. Spektakle odbywałyby się w okresie letnim, po zapadnięciu zmroku, stając się widowiskowym produktem turystycznym.
Realizacja zadania z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta. Ponadto, projekt nawiązuje do hasła promocyjnego “Gorlice Miasto Światła”. Zgłaszający wyraża zgodę na ewentualne etapowanie inwestycji. W pierwszym roku zakłada się przygotowanie wizualizacji i projektu oraz – jeżeli ze względu na koszty, wymagane byłoby rozłożenie prac budowlanych na lata – rozpoczęcie pierwszego etapu prac.