zadanie nr 11

11. Budowa oświetlenia ul. Jana Kochanowskiego bocznej


Lokalizacja

Osiedle Zawodzie, ul. Jana Kochanowskiego boczna od posesji nr 88 do 90c (przecznica przed ul. Spacerową)

Krótki opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego na terenie ul. Jana Kochanowskiego (boczna) od posesji nr 88 do 90c na odcinku około 200 m należącym w całości do Urzędu Miasta Gorlice.

Opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego na terenie ul. Jana Kochanowskiego (boczna) od posesji nr 88 do 90c na odcinku około 200 m należącym w całości do Urzędu Miasta Gorlice. Jest to jedna z wewnętrznych ulic na osiedlu, która nie posiada trwałej nawierzchni drogi. Ze względu na stan techniczny nawierzchni oraz brak chodnika w okresie jesienno-zimowym w wielu miejscach pojawiają się dziury i znaczne kałuże utrudniające poruszanie się poboczem, co stanowi realne zagrożenie w ruchu od zmierzchu.
Budowa oświetlenia ma polegać na zaprojektowaniu oraz wykonaniu przyłączy do latarni od istniejącej linii energetycznej, wykonaniu fundamentów pod latarnie, montażu latani, przyłączeniu do sieci oraz odbiorze technicznym i geodezyjnym.
Brak oświetlenia w połączeniu z brakiem chodnika i stanem technicznym drogi stwarza realne zagrożenie oraz powoduje duży dyskomfort mieszkańców poruszających się pieszo.