zadanie nr 9

9. Zagospodarowanie terenu zielonego dla rekreacji przy ul. Potockiego


Lokalizacja

ul. Potockiego 7 od tylnej strony bloku wzdłuż bloku Konopnickiej 5

Krótki opis zadania

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest niebezpieczny dla korzystających najmłodszych.

Opis zadania

Zadanie dotyczy powiększenia placu zabaw i rekreacji dzieci. Przy bloku nr 7 na ul. Potockiego, planowany demontaż i rozbiórka całkowita betonowego tarasu, który jest niebezpieczny dla korzystających najmłodszych.
- demontaż i rozbiórka
- wywiezienie gruzu
- wykonanie 2 zejść z sal
- plantacja, wyrównanie terenu
- zasianie trawnika
- zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych
- wstawienie urządzenia huśtawka wagowa
- wstawienie drabinki