zadanie nr 22

22. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej


Krótki opis zadania

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej.

Opis zadania

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej drogi przy ul. Różanej.