zadanie nr 16

16. Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka w Gorlicach


Lokalizacja

Odcinek ulicy Pocieszka (Osiedle Zawodzie) od skrzyżowania z ulicą Łokietka od strony Siar do skrętu w lewo za domem jednorodzinnym nr 16A.

Krótki opis zadania

Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka (bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, poboczy, chodników itp.). Zastosowane rozwiązanie pozwoli na poprawienie jakości dojazdu do posesji oraz zmniejszy ilość zanieczyszczeń jakie obecnie występują i są spowodowane teraźniejszym stanem drogi.

Opis zadania

Poprawa stanu jakości nawierzchni drogi na ulicy Pocieszka (bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, poboczy, chodników itp.). Zastosowane rozwiązanie pozwoli na poprawienie jakości dojazdu do posesji oraz zmniejszy ilość zanieczyszczeń jakie obecnie występują i są spowodowane teraźniejszym stanem drogi.