zadanie nr 15

15. Grillowisko miejskie, miejsce na zapalenie ogniska przy ul. Kościuszki


Lokalizacja

Bulwary nad rzeką Ropą przy placu zabaw za blokiem Kościuszki 26b, obok kładki nad rzeką Ropą.

Krótki opis zadania

Stworzenie miejskiego grillowiska wraz z zadaszeniem, stołem, ławkami i paleniskiem. Miejsce to będzie służyć turystom, mieszkańcom osiedla i miasta, często mieszkającym w blokach i nie posiadających własnych ogródków.

Opis zadania

Gorlice to miasto turystyczne. Okolice i szlaki Beskidu Niskiego są miejscem wędrówek grup turystów pieszych. Ta specyfika zwiedzania i poznawania terenu związana jest z samodzielnym żywieniem, często jest to żywność podgrzana na wolnym ogniu. Wiele okolicznych gmin wybudowało i utrzymuje takie miejsca ogniskowo-grillowe np. Bielanka, Wołowiec, Banica, Wysowa. Miejsce to powinno też służyć mieszkańcom osiedla i miasta, często mieszkającym w blokach i nie posiadających własnych ogródków, gdzie można byłoby miło spędzić czas wyrwawszy się z „czterech ścian”. Chodzi o miejsce w plenerze, gdzie znajdzie się zadaszenie, stół, ławki, palenisko, grill.