zadanie nr 12

12. Budowa ogrodzenia dla śmietnika wraz z utwardzeniem przylegającego placu za blokami 2 i 4 przy ul. Norwida


Lokalizacja

Osiedle Nr 5 za blokami 2 i 4 przy ul. Norwida od strony potoku Stróżowianka.

Krótki opis zadania

Zadanie zakłada wybudowanie zadaszenia i ogrodzenia dla śmietnika oraz utwardzenie przylegającego placu wraz z wytyczeniem miejsc postojowych.

Opis zadania

Za blokami 2 i 4 przy ul. Norwida, od strony potoku Stróżowianka znajduje się niczym niezabezpieczony śmietnik. Wyrzucane przez mieszkańców odpady są często zalewane przez deszcz, rozrzucane przez wiatr czy zwierzęta. Stanowi to dla nich ogromną uciążliwość. Śmietnik powinien być zadaszony i otoczony siatką. Na przylegającym do niego placu parkowane są samochody mieszkańców okolicznych bloków. Zadanie przewiduje wyrównanie placu, który został zniszczony podczas ostatniego remontu oraz wytyczenie miejsc postojowych.