zadanie nr 8

8. Odwodnienie terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4


Lokalizacja

Gorlice dz. nr. 1480/3, 1485/14, 1485/15, 1485/18, 1485/20, 1485/23, 1485/30

Krótki opis zadania

Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4, odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku nr 4 oraz z pobliskiego garażu czterema rurami spustowymi.

Opis zadania

Dokumentacja – projekt zadania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4, odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku nr 4 oraz z pobliskiego garażu czterema rurami spustowymi. Zaznaczamy, że w następnych edycjach Budżetu Obywatelskiego będziemy się starać aby ten teren  zagospodarować na strefę wypoczynku dla dzieci i dorosłych oraz na wniosek mieszkańców wybudować wiatę śmietnikową.