zadanie nr 6

6. Remont chodnika przy budynku Słoneczna 1


Lokalizacja

ul. Słoneczna 1, działka nr 2924/14

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 1. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
• demontaż starych płytek
• roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy
• wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie
• plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 1. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
• demontaż starych płytek
• roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy
• wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie
• plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót
Istniejący chodnik jest bardzo często wykorzystywany przez przechodniów. Aby zapewnić bezpieczne i wygodne korzystanie z chodnika, który obecnie jest bardzo zniszczony, wystające płytki oraz dziury zagrażają bezpieczeństwu, jest duże ryzyko upadku i utraty zdrowia przez mieszkańców. Teren ten jest położony w miejscu gęsto zabudowanym i zamieszkałym. Zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Małopolska” w Gorlicach.