zadanie nr 4

4. Rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2


Lokalizacja

ul. 3 Maja 2, działka nr 2919/2

Krótki opis zadania

Rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2, poprzez wykonanie robót ziemnych, demontaż starych płytek i wykonanie parkingu z kostki brukowej oraz plantowanie terenu.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest rozbudowa i remont parkingu przy ul. 3 Maja 2. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
• demontaż starych płytek 360 m
• roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy
• wykonanie parkingu  z kostki brukowej na podbudowie 360 m
• plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót
Istniejący parking jest bardzo często wykorzystywany przez mieszkańców. Aby zapewnić bezpieczne i wygodne korzystanie z parkingu, który obecnie jest bardzo zniszczony (wystające płytki oraz dziury zagrażają bezpieczeństwu) jest duże ryzyko upadku i utraty zdrowia mieszkańców. Teren ten jest położony w miejscu gęsto zabudowanym i zamieszkałym.