zadanie nr 2

2. Zagospodarowanie skweru przy łączniku od ulicy Wróblewskiego do ulicy 3 Maja dla potrzeb mieszkańców ulicy 3 Maja 20/20B/20A oraz Klubu Seniora


Lokalizacja

Teren zieleni na działce nr 1455/7 od ulicy Wróblewskiego do ulicy 3 Maja na Osiedlu Nr 1 „Starówka” w Gorlicach.

Krótki opis zadania

Wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców i uczestników zajęć w Klubie Seniora. Wykonanie nowych nasadzeń, montaż nowych ławek i stolików, montaż oświetlenia skweru, wykonanie alejek spacerowych. Poszerzenie pobocza łącznika celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz wygospodarowanie miejsc postojowych poprzecznych dla mieszkańców 3 Maja 20/20B/20A oraz osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora.

Opis zadania

Wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców i uczestników zajęć w Klubie Seniora. Wykonanie nowych nasadzeń, montaż nowych ławek i stolików, montaż oświetlenia skweru, wykonanie alejek spacerowych. Poszerzenie pobocza łącznika celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz wygospodarowanie miejsc postojowych poprzecznych dla mieszkańców 3 Maja 20/20B/20A oraz osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora. Nazwanie skweru im. Ignacego Łukasiewicza, a co za tym idzie umieszczenie na terenie skweru tablic  informacyjnych na temat Ignacego Łukasiewicza, jego życia i działalności w naszym mieście.