zadanie nr 1

1. Odnowienie kamiennych murów oporowych wraz z oznaczeniem zabytkowego miejsca przy schodach od Rynku na ulicy Krętej w Gorlicach – kontynuacja zadania


Lokalizacja

Miejscem zadania jest zabytkowy teren ulicy Krętej łączący schodami starówkę miasta Gorlice z ulicą Garbarską i ulicą Blich oraz bulwarami nad rzeką Ropą, ścieżką zdrowia w kierunku Szymbarku i ogrodami działkowymi. Teren Zarządu Osiedla Nr 1 „Starówka”.

Krótki opis zadania

Odnowienie otoczenia kapliczki przy ul. Krętej, poprzez wzmocnienie murów oporowych, uzupełnienie ubytków tynku, plantowanie terenu, wykonanie tablicy informacyjnej i gabloty, renowacja obrazu z kapliczki oraz ułożenie w jednej płaszczyźnie „kocich łbów”.

Opis zadania

Zabytkowe miejsce przyciąga mieszkańców i turystów do oglądania i uzyskania informacji historycznych, a pobliska starówka miasta oraz muzeum mogą być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja murów oporowych, otoczenia schodów, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem  XVII wiecznej części miasta przy ulicy Krętej, dokumentami, pierwotnym przeznaczeniem wąskiej bramy z wjazdem do miasta, powstaniem miejsca legalnych zgromadzeń ludności, dotychczasową rekonstrukcją i badaniami archeologicznymi, a także legendami.
Wyszczególnienie niezbędnych prac pozostałych do wykonania:
a) wzmocnienie istniejących murów oporowych obok schodków przy ul. Krętej w oparciu o dokumentację konstrukcyjną mgr inż. Romana Serafina, poprzez uzupełnienie spoinowania murów z kamienia, wzmocnienie pęknięć murów kotwami chemicznymi, wykonanie nowych przekryć (czap) żelbetonowych z kapinosem do odprowadzania wody, poprzez:
• uzupełnienie spoinowania – fugowanie
• kotwy chemiczne wklejone w poprzek pęknięć z przygotowaniem podłoża i uzupełnieniem naprawianego muru 4kpl
• rozebranie istniejącego daszku betonowego na murze i wykonanie nowego, kamiennego z kapinosem szer. około 0,50 km
• uzupełnienie brakującej korony muru kamiennego wraz z wykonaniem nowego, kamiennego daszku z kapinosem szer. około 0,50 m wraz z impregnacją zwietrzałego piaskowca stanowiącego fundament (oparcie) muru
b) plantowanie terenu przy kapliczce, usunięcie dzikich roślin i krzewów oraz zasadzenie roślin ozdobnych
c) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na murze oporowym obok kapliczki
d) wykonanie gabloty w Muzeum oraz renowacja obrazu z kapliczki, przekazanego do przechowania w Muzeum
e) ułożenie w jednej płaszczyźnie wymrożonych „kocich łbów” na jednym podeście schodów
f) uzupełnienie ubytków tynków i ich zabezpieczenie na murze oporowym od strony ul. Wąskiej