zadanie nr 5

5. Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25


Lokalizacja

Osiedle Młodych, ulica Konopnickiej od budynku Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25

Krótki opis zadania

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej na wysokości budynków 17-25, w szczególności: frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.

Opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25. Stanowi to około 340 mb z około 430 mb całego odcinka ulicy Konopnickiej na jakim należałoby przeprowadzić remont nawierzchni. W ramach zadania wykonać należy w szczególności  frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.
Na charakter ogólnomiejski zadania wskazuje dostępność ulicy dla wszystkich mieszkańców Miasta, a znajdujący się w pobliżu Jarmark Pogórzański powoduje duże obciążenie ruchem, zarówno kołowym , jak i pieszym ze strony mieszkańców Miasta i okolicznych miejscowości w dniach targowych. Przy ulicy Konopnickiej zlokalizowany jest również Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas a także ciąg około 150 garaży będących własnością mieszkańców, nie tylko osiedla ale również osób zamieszkujących inne części.
Potwierdzeniem ogólnomiejskiego charakteru przedsięwzięcia jest również dopuszczenie tego projektu w poprzednich dwóch edycjach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice w latach 2019 i 2018, co kierując się zasadą trwałości i pewności rozstrzygnięć administracyjnych uzasadnia dopuszczenie przedmiotowego projektu do głosowania.