zadanie nr 3

3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią


Lokalizacja

Osiedle pod Lodownią, numery działek 2381/13, 2378/5, 2365/5, 2232/3, 2225/6, 2234/3, 2236,6.

Krótki opis zadania

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Pod Lodownią o długości około 260 m. Zadanie zakłada frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej, regulację studni i krat ulicznych i miejscową wymianę krawężników.

Opis zadania

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m (wg załącznika nr 1). Zakres prac:
• frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej
• regulacja studni i krat ulicznych
• miejscowa wymiana krawężników
Droga jest w bardzo złym stanie, ma liczne ubytki, koleiny oraz wystające pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Stanowi zagrożenie dla pieszych i mieszkańców. Droga stanowi alternatywę dla osób chcących ominąć zatłoczoną ul. Kościuszki. W przypadku remontu DK28 będzie stanowić objazd na czas trwania remontu.