zadanie nr 2

2. Wykonanie nakładki bitumicznej na ścieżce rowerowej od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa nad rzeką Ropą od kładki przy ulicy Kościuszki bocznej do granicy z Ropicą Polską.

Krótki opis zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie nawierzchni bitumicznej bez podbudowy na mocno podniszczonej ścieżce rowerowej, z której codziennie korzysta wielu gorliczan.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie nawierzchni bitumicznej bez podbudowy na mocno podniszczonej już ścieżce rowerowej. Aktualny stan tej ścieżki stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych najmłodszych. Ze wspomnianej ścieżki codziennie korzysta wielu gorliczan.