zadanie nr 1

1. Biblioteka czynna całą dobę! Montaż książkomatu i infrastruktury rowerowej przy MBP w Gorlicach.


Lokalizacja

Działka nr 1511 w Gorlicach (oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren  użyteczności publicznej), na której zlokalizowany jest budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach oraz skwer przy ul. Jagiełły.

Krótki opis zadania

W ramach zadania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach zostanie zainstalowany książkomat, czyli urządzenie zintegrowane z systemem bibliotecznym, które będzie pozwalało odebrać i zwrócić książkę przez czytelnika w dowolnej chwili. Przy urządzeniu zostaną ustawione: stojak z miejscem na rowery oraz ogólnodostępna stacja naprawy rowerów. Zadanie uwzględnia także montaż kamery monitoringu miejskiego przy budynku MPB w Gorlicach.

Opis zadania

W ramach wykonania zadania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach zostanie zainstalowany książkomat, czyli urządzenie zintegrowane z systemem bibliotecznym, które podobnie jak to się dzieje w przypadku urządzeń firm kurierskich, będzie pozwalało odebrać i zwrócić książkę przez czytelnika w dowolnej chwili.  Czytelnik posiadający kartę biblioteczną, będzie miał możliwość, korzystając z 42 skrzynek znajdujących się w urządzeniu, odebrać zamówioną wcześniej w systemie bibliotecznym książkę lub zwrócić już wypożyczoną – 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia tygodnia, czy czynników zewnętrznych, takich jak czasowe ograniczenie usług biblioteki w czasie występowania epidemii. Tym samym każdy mieszkaniec Gorlic, będzie miał możliwość skorzystać z usług biblioteki w wybranym przez siebie czasie. Biorąc pod uwagę czytelników odwiedzających gorlicką bibliotekę często przy pomocy roweru, którego obecnie nie mogą bezpiecznie pozostawić w pobliżu MBP w Gorlicach, a także aby zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzenia biblioteki i książkomatu przy pomocy ekologicznego środka lokomocji, przy urządzeniu zostaną ustawione: stojak z miejscem na 8 pojazdów oraz ogólnodostępna stacja naprawy rowerów. Aby zapewnić bezpieczeństwo czytelników korzystających z książkomatu wieczorem, a także wpłynąć na poprawę ogólnego bezpieczeństwa fragmentu gorlickiej starówki w okolicach biblioteki i skweru przy ul. Jagiełły elementem koniecznym uwzględnionym w zadaniu jest montaż kamery monitoringu miejskiego.

Realizacja zadania uwzględnia: wykonanie dokumentacji projektowej, zakup książkomatu wraz z usługą montażu i transportu, koszt zakupu trzyletniej licencji systemu bibliotecznego SowaSQL Premium oraz integracji systemu z książkomatem, przygotowanie podłoża pod montaż książkomatu, stojaka oraz stacji naprawczej, ustawienie wiaty ochronnej, przyłączenie energii elektrycznej wraz z oświetleniem i łączem internetowym, identyfikację wizualną, ustawienie tablicy informacyjnej w formie wolnostojącej witryny, zakup, montaż i podłączenie do monitoringu miejskiego kamery usytuowanej na rogu budynku MBP w Gorlicach.