zadanie nr 23

23. Organizacja miejsc gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego i Ogrodowej


Lokalizacja

Osiedle nr 12, ul. Słowackiego, działka nr 1680/17, ul. Ogrodowa 11, działka nr 2906/1 oraz 2906/2.

Krótki opis zadania

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jedne duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży.

Opis zadania

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jedne duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży. Są to pojemniki nieosłonięte a estetyka tego miejsca pozostawia wiele do życzenia. Częstymi przypadkami zgłaszanymi przez mieszkańców jest fakt podrzucania śmieci przez osoby nie zamieszkujące na terenie Osiedla.
Miejsce przy ul. Ogrodowej jest wyposażone w jeden pojemnik na odpady zmieszane oraz cztery pojemniki na odpady segregowane, takie jak szkoło, papier, plastik oraz pojemnik na odpady bio. Miejsce to jest osłonięte panelami drewnianymi, niezadaszone, częściowo otwarte. Aktualnie pojemniki znajdują się w złym stanie a położenie ich przy ul. Ogrodowej, na tyłach pawilonów handlowych powoduje, że mieszkańcy uskarżają się na osoby podrzucające śmieci, a także na stosunkowo częste przypadki załatwiania potrzeb fizjologicznych w obrębie otwartego miejsca gromadzenia odpadów.
Projekt przewiduje wykonanie prac:
- przy ul. Słowackiego rozebranie istniejącego murku betonowego, przygotowanie terenu o pow. Około 35 m2, montaż zadaszonej, zamykanie wiaty śmietnikowej (ok. 7x4m) o pojemności min. 9 pojemników 1100 l oraz zakup tych pojemników (6 szt.).
- przy ul. Ogrodowej, rozebranie istniejącej osłony z paneli drewnianych, przygotowanie terenu o powierzchni około 30 m2, montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej (ok. 5,5x5m) o pojemności 7-8 pojemników 1100 l oraz zakup tych pojemników (5-6szt.).