zadanie nr 19

19. Remont ulicy Michny


Lokalizacja

Ulica Michny, od skrzyżowania z ul. Stróżowską do skrzyżowania z ul. Pułaskiego, stanowiąca część Osiedla nr 11.

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.
Zakres prac remontowych obejmuje:
- ściągnięcie obecnych krawężników, obrzeży oraz płyt chodnikowych,
- ułożenie nowych krawężników, obrzeży na podbudowie betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie nowych wjazdów na posesje,
- remont konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wymiana i regulacja wysokościowa istniejących włazów na studzienkach kanalizacyjnych oraz kratek z rusztem żeliwnym,
- wymiana obecnej nawierzchni asfaltowej na nową.