zadanie nr 15

15. Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej


Opis zadania

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”. Rozbudowa polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi o wymiarach 40m2 połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów, np. nasadzenie zieleni, utwardzenie boiska i zakup wyposażenia sportowego (do gry w siatkę i piłkę nożną).

Opis lokalizacji

Sokół, ul. Dukielska, działka nr 365/101.