zadanie nr 15

15. Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej


Lokalizacja

Sokół, ul. Dukielska, działka nr 365/101.

Krótki opis zadania

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów

Opis zadania

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”. Rozbudowa polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi o wymiarach 40m2 połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów, np. nasadzenie zieleni, utwardzenie boiska i zakup wyposażenia sportowego (do gry w siatkę i piłkę nożną).