zadanie nr 13

13. Budowa oświetlenia kablowego ul. Kościuszki boczna


Lokalizacja

Osiedle Zawodzie, ul.  Kościuszki boczna.

Krótki opis zadania

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlenia całej długości – deklarujemy wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.

Opis zadania

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m. W celu wykonania oświetlenia całej długości – deklarujemy wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.