zadanie nr 12

12. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej


Lokalizacja

Ulica Spacerowa w Gorlicach.

Krótki opis zadania

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59.

Opis zadania

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59. Wykonanie wykopu oraz montaż rury PCV-U d-250/7,3 mm od studzienki D59 do D60 wraz z jej montażem. Wykonanie przewiertu sterowanego od studzienki D60 przez D61 do D62 wraz z ich montażem z wykorzystaniem rury TYTAN d-250/14,8 mm.