zadanie nr 7

7. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2


Lokalizacja

ul. Łukasiewicza 2, działka nr 1529/9 w Gorlicach

Krótki opis zadania

Zakres zadań:
Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli.
Modernizacja mur oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustkami joniec.
Montaż alejki z kostki betonowej.
Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2.
Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów.
Wykonanie trawników dywanowych.
Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.

Opis zadania

Zakres zadań:
Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscawianiem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli.
Modernizacja mur oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustkami joniec.
Montaż alejki z kostki betonowej.
Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2.
Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów.
Wykonanie trawników dywanowych.
Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.