zadanie nr 1

1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb dojazdu do Klubu Seniora i mieszkańców bloku przy ul. 3 Maja


Lokalizacja

Droga osiedlowa oraz teren zieleni na działce nr 1455/7 od ul. Wróblewskiego do ul. 3-go Maja w Gorlicach na Osiedlu nr 1 „Starówka”.

Krótki opis zadania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów: ławki i stoliki oraz uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.

Opis zadania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów: ławki i stoliki oraz uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.
Powyższe uzasadniamy aktualnymi potrzebami seniorów z Klubu Seniora oraz z przyległych bloków mieszkalnych.