zadanie nr 4

4. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią


Lokalizacja

Osiedle Pod Lodownią, numery działek 2381/13, 2378/5, 2365/5, 2232/3, 2225/6, 2234/3, 2236/6.

Krótki opis zadania

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, umożliwiająca ominięcie zakorkowanych skrzyżowań. Kontynuacja remontu ul. Orzeszkowej.

Opis zadania

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m.
Zakres prac:
- frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej,
- regulacja studni i krat ulicznych,
- obustronna wymiana krawężników.
Droga jest w bardzo złym stanie, ma liczne ubytki, koleiny oraz wystające pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Stanowi ona zagrożenie dla pieszych i kierowców. Jest to kontynuacja prowadzonego obecnie remontu ul. Orzeszkowej.