zadanie nr 2

2. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza


Lokalizacja

Stadion zlokalizowany jest przy kompleksie budynków i infrastruktury sportowej OSiR w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza na Osiedlu Nr 6 „Zawodzie”. Działki ewid. O nr 1777/1 – Miasto Gorlice.

Krótki opis zadania

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów i wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.

Opis zadania

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i trenowania najbardziej popularnej dyscypliny jaką jest piłka nożna zauważamy potrzebę poprawy warunków treningowych dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny oraz dla sportowców obecnie korzystających z obiektu stadionu. Wobec powyższego jednym z wniosków wpisujących się w poprawę infrastruktury stadionu jest zakup i wymiana bramek sportowych spełniających wymogi bezpieczeństwa na boisku głównym jak i treningowym. Nawodnienie boiska, które jest obecnie bardzo powszechne, a jego stosowanie umożliwia utrzymanie nawierzchni w dobrej kondycji – poprzez zakup 2 samojezdnych wózków zraszających wraz z wykonaniem studni do poboru wody. Z uwagi na fakt, iż boiska treningowe zachodzą na siebie, dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów wraz z wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.
Wnioskujemy również o wykonanie monitoringu na obiekcie – celem zapewniania bezpieczeństwa imprez sportowych oraz innych organizowanych przez Miasto.
Powyższe inwestycje poprawią funkcjonowanie infrastruktury sportowej oraz poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników obiektu, nie tylko o charakterze sportowym, ale i kulturalnym i rozrywkowym.