zadanie nr 16

16. Budowa parkingu przy MZS Nr 6


Opis zadania

Wykonanie parkingu polegające na wykonaniu rozbiórki śmietnika oraz garaży blaszanych wykonaniu prac ziemnych oraz trwałym utwardzeniu terenu kostką. Łączna powierzchnia terenu ok 240 m2.

Opis lokalizacji

Dziedziniec MZS Nr 6 w Gorlicach (od strony wjazdu), Osiedle "Hallera”.