zadanie nr 16

16. Budowa parkingu przy MZS Nr 6


Lokalizacja

Dziedziniec MZS Nr 6 w Gorlicach (od strony wjazdu), Osiedle "Hallera”.

Krótki opis zadania

Wykonanie parkingu polegające na wykonaniu rozbiórki śmietnika oraz garaży blaszanych wykonaniu prac ziemnych oraz trwałym utwardzeniu terenu kostką. Łączna powierzchnia terenu ok 240 m2.

Opis zadania

Wykonanie parkingu polegające na wykonaniu rozbiórki śmietnika oraz garaży blaszanych wykonaniu prac ziemnych oraz trwałym utwardzeniu terenu kostką. Łączna powierzchnia terenu ok 240 m2.