zadanie nr 13

13. Remont odcinka ulicy Klimkowicza


Lokalizacja

ul. Klimkowicza, dz. 365/72, osiedle nr 7

Krótki opis zadania

Należy przebudować odcinek ul. Klimkowicza od wjazdu z ul. Dukielskiej, a w tym:
- odbudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku od długości ok 75 m
- budowa lustra drogowego przed wjazdem z ul. Klimkowicza (obok znaku cmentarza 88, wygląd na najeżdżających z lewej przy wyjeździe z ul. Klimkowicza na Dukielską)
- likwidacja zielonej wysepki z martwym pniem i zalanie jej asfaltem tworząc jednolity parking.

Opis zadania

Należy przebudować odcinek ul. Klimkowicza od wjazdu z ul. Dukielskiej, a w tym:
- odbudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku od długości ok 75 m
- budowa lustra drogowego przed wjazdem z ul. Klimkowicza (obok znaku cmentarza 88, wygląd na najeżdżających z lewej przy wyjeździe z ul. Klimkowicza na Dukielską)
- likwidacja zielonej wysepki z martwym pniem i zalanie jej asfaltem tworząc jednolity parking.