zadanie nr 10

10. Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ulicy Batorego


Lokalizacja

Boisko do siatkówki przy ul. Batorego za sklepem osiedlowym mieszczące się na działce nr 2002/7

Krótki opis zadania

Renowacja i przebudowa boiska do gry w siatkówkę na Osiedlu Batorego w boisko wielofunkcyjne. Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej, nawierzchni poliuretanowej z wymalowanymi liniami wyznaczającymi pole do gry w siatkówkę, piłkę nożną oraz piłkę ręczną, montaż nowych atestowanych słupów służących do zawieszenia siatki i wyposażenie boiska w siatkę do gry.

Opis zadania

Renowacja i przebudowa boiska do gry w siatkówkę na Osiedlu Batorego w boisko wielofunkcyjne. Wykonanie na istniejącej nawierzchni asfaltowej, nawierzchni poliuretanowej z wymalowanymi liniami wyznaczającymi pole do gry w siatkówkę, piłkę nożną oraz piłkę ręczną, montaż nowych atestowanych słupów służących do zawieszenia siatki i wyposażenie boiska w siatkę do gry. Zamontowanie bramek piłkarskich o wymiarach 3 x 2m.
Zamontowanie oświetlenia przez montaż obudowy oprawy LED Brooklyn 100 W, wykonanej z aluminium podanemu chemicznym i mechanicznym procesom mającym zapobiegać jego korozji, co poprawia odporność produktu na wpływ deszczu i promieni UV na obecnych słupach.